Bijeenkomsten Samenwerking in de Zorgsector

Het ministerie, ziekenhuizen en medische professionals delen een belangrijke ambitie: patiënten de beste zorg leveren tegen een scherpe prijs. Dit kan ertoe leiden dat zorgaanbieders met andere aanbieders willen samenwerken. Mogelijk stuiten zij hierbij op obstakels in wet- en regelgeving. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarom in januari en februari samen met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verschillende bijeenkomsten over samenwerking in de zorg en mededingingsregels georganiseerd. Van de zes bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt: verslag bijeenkomst ziekenhuizen en verslag bijeenkomsten eerste lijn en GGZ.

Kamerbrief
Als reactie op de bijeenkomsten heeft de minister een brief aan de Tweede en Eerste kamer geschreven met haar bevindingen en conclusies. In de brief presenteert de minister ook een aantal positieve voorbeelden over hoe tussen aanbieders, cliënten en zorgverzekeraars over prijs en kwaliteit gesproken kan worden.

Klachten en Problemen
Naar aanleiding van signalen die de minister had gekregen vanuit medische beroepsverenigingen, koepelorganisaties en de Tweede Kamer dat samenwerking in de zorg bemoeilijkt wordt door mededingingsregels zijn de bijeenkomsten over samenwerking en mededingen in de zorgsector georganiseerd. De minister wilde graag in kaart brengen welke problemen ziekenhuizen en medische professionals in de eerstelijns- en GGZ-zorg ervaren bij het tot stand brengen van samenwerkingsvormen. Het blijft belangrijk dat professionals, zorgverzekeraars en –aanbieders met elkaar in gesprek blijven over samenwerking. De ACM en NZa hebben naar aanleiding van de bijeenkomsten aangegeven open te staan voor een verdere dialoog.

Regeerakkoord
In het regeerakkoord is afgesproken dat samenwerking tussen zorgaanbieders gestimuleerd wordt als dit het beste is voor de patiënt en verzekerde. Samenwerking is van wezenlijk belang voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg en de bevordering van innovatie. Samenwerkingsvormen moeten daarom ongehinderd van de grond kunnen komen. Klik hier voor meer informatie over de brief die de minister aan de Tweede Kamer heeft gezonden.

Mededingingsregels
De essentie van de mededingingsregels is dat samenwerking mogelijk is als de patiënt en verzekerde daarvan profiteert. De wet- en regelgeving houdt alleen vormen van samenwerking tegen die nadelig zijn voor de patiënt en verzekerde. Ook geldt voor samenwerking geen strenger regime dan voor fusies, blijkt uit een publicatie van de ACM. Klik hier voor meer informatie over de beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg door ACM.

Ideeën en ervaringen uit de beroepsgroep helpen het ministerie om onduidelijkheden in wet- en regelgeving in kaart te brengen en op te lossen.